The TW Network
Big Bang Beat Games
Fighter ID:
Password
Big Bang Beat -Revolve-
~Big Bang Beat 2nd~
Fighting Game by Frontier Aja
Windows
Released at Comic Market 80.
Worldwide
8/14/2011

Fighters
Agito Yamizaki
Burai Yamamoto
Daigo Hotta
Devil Daigo
Erika Miyazato
Hanny
Heita (Super)
Heita Jinnai
Kamui
Kendo and Kyudo
Kinako Tsukiyomi
Kojirou
Kunagi Tenrou
Manbou
Ren Idagawa
Rouga Zanma
Sanzou Kongomaru
Senna Kyoudou