The TW Network
Yuu Yuu Hakusho Games
Fighter ID:
Password
Yū Yū Hakusho (GB) / Yuu Yuu Hakusho
2D Fighter (Platformer) by Tomy
Game Boy
Japan
7/23/1993

Fighters
Yusuke Urameshi
Kuwabara
Kurama
Hiei
Musashi
Kibano
Kazemaru
Shaolin / Shorin
Rando
Genbu
Bunshin
Byakko
Seiryu
Suzaku